Magyarország a marokkói sajtóban

A két ország közötti gazdasági együttműködés erősítését szorgalmazza a L’Opinion francia nyelvű marokkói napilapban megjelent cikkében Mohammed Belmahi. A szerző a magyar nemzeti ünnep, október 23-a alkalmából közölt írásában átfogó képet ad a kétoldalú kapcsolatokról, Magyarország múltjáról és marokkói kapcsolatairól. Az alábbiakban a cikk szöveghű fordítását közöljük, az eredeti, francia nyelvű írást pedig ITT ajánljuk Olvasóink figyelmébe.

Magyarország nemzeti ünnepe: a megerősített partnerségért a Marokkói Királyság és Magyarország között

 

Írta: Mohammed Belmahi

A közép-európai Magyarország, amelyet nyugatról Ausztria, délről, délnyugatról Szerbia, Horvátország, Szlovénia, délkeletről Románia, északkeletről Ukrajna és északról Szlovákia határol, október 23-án tartja nemzeti ünnepét, az 1956-os felkelés évfordulójára emlékezve. Magyarország – régi civilizáció. 1000-ben I. István király alapította az államot, amelynek fővárosa a szép Budapest. Ebben a városban nagyon sok tudós, művész, író és költő kezdte pályafutását. Magyarország kis lélekszámú ország, de a tudományban, a tudósok képzésében szinte nagyhatalom, a XX. században 12 Nobel-díjast adott a világnak és közülük heten Budapesten születtek. Magyarországon magas az egy főre jutó Nobel-díjasok száma, kiemelkedő tudósai, nagyszerű felfedezéseikkel nagy szolgálatot tettek az emberiségnek.

Kb. 10 milliós lélekszámával, Magyarország európai mércével közepes méretű országnak számít. Történelme során, a Kelet és Nyugat közé ékelve, a két világ harcait megszenvedve, sok nehéz időszakot élt át.

Ma kapitalista típusú gazdasága van, ahol az állami szektor még jelentős. Termelési szerkezetét, akárcsak a többi volt kommunista országét, sokáig a volt KGST idején kifejlesztett ágazatok, a teherautó-, autóbusz- és vasúti kocsi gyártás dominanciája jellemezte. Nagy mezőgazdasági termelési kapacitással rendelkezik, de korábban ez az ágazat háttérbe szorult, mert a vidéki munkaerő inkább az iparosodó városokba vándorolt. Az utóbbi időszakban azonban, akárcsak sok más európai országban, Magyarországon is jelentős mértékben fejlődött a szolgáltató szektor. Magyarország emellett eredményeket mutat fel a kutatás és az innováció terén is.   Kihasználva, hogy az öreg kontinens központjában fekszik, Magyarország, amelynek elnöke jelenleg Áder János, hozzájárul a demokratikus kultúra terjesztéséhez és segíti a népek és nemzetek közeledését. Magyarország ma egy olyan feltörekvő ország, amely elkötelezett a békés viszonyok konszolidációjáért, aktívan hozzájárul a partnerség és az együttműködés erősítéséhez, nyitott a modernizációra és a mai világ minden pozitív változására. A Magyar Köztársaság igaz barátja Marokkónak, amellyel hagyományosan jó kulturális és gazdasági kapcsolatokat ápol. Bár ezeken a területeken elégedettségre adnak okot a kapcsolatok, a kereskedelmi forgalom jelenleg elmarad a várakozásoktól, tehát az együttműködés és a gazdasági partnerség fejlesztéséhez több kezdeményezésre van szükség. A jelenlegi kapcsolatok kétoldalú egyezményeken alapulnak: turisztikai együttműködési szerződés, megállapodás a kettős adózás kizárásáról. Ezek mellett működik egy kormányközi bizottság is, amely a gazdasági, tudományos és kulturális együttműködést segíti elő. Reméljük, hogy sikerül valódi partnerséget létrehozni a sport terén és ezzel intenzívebbé válnak a kapcsolatok a két ország fiataljai között. A kétoldalú viszony fejlesztése már csak azért is szükséges, mert Marokkó egyike volt azon arab és muzulmán országoknak, amelyekkel Magyarország először diplomáciai kapcsolatokat létesített. Jelenleg a kapcsolatok fejlesztése a két ország és a két nép javát szolgálja.

Tehát Budapest és Rabat elhatározta, hogy a partnerség dinamizálásán dolgozik. Ez abból is következik, hogy Őfelsége VI. Mohammed király Marokkója a civilizációk találkozási pontja, a tolerancia, az emberi jogok, a modernitás és a demokrácia hazája. Mindezt támogatja Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is, aki úgy véli, hogy erősíteni kell a politikai és gazdasági kapcsolatokat a Marokkói Királysággal. Ezt az akaratot tükrözi az a közös közlemény, amelyet dr. Martonyi János külügyminiszter július 4-i rabati látogatása során adtak ki, és amely üdvözli a politikai kapcsolatok figyelemre méltó fejlődését. A két külügyminiszter megerősítette, hogy a jövőben a nemzetközi szerveztek keretein belül is folytatják a magas szintű politikai párbeszédet és együttműködést. A két ország, üdvözölve a Marokkói-Magyar Üzleti Tanács keretein belüli dinamikus fejlődést, egy Gazdasági Fórum létrehozását is támogatja, mert így közvetlenebb kapcsolatok jöhetnek létre az üzletemberek között. Kulturális téren a felek kinyilvánították, hogy érdekeltek az egyetemek közötti együttműködés fejlesztésében, kulturális rendezvények, kiállítások és sportesemények szervezésében is. Aláhúzták a kultúrák közötti párbeszéd elmozdításának jelentőségét.

Marokkó megköszönte, hogy Magyarország segíti az Európai Unió és Marokkó közötti együttműködés intézményes kereteinek erősítését. Ami Marokkói Szaharát illeti, Magyarország támogatja az ENSZ főtitkárának erőfeszítéseit, amelyek egy kölcsönösen elfogadható politikai megoldás megtalálására irányulnak a Biztonsági Tanács határozatának szellemében. Magyarország támogatja az autonómiát kezdeményező marokkói javaslatot, amelynek célja a konfliktus tárgyalásos rendezésének megkönnyítése. Most ideje nagyobb sebességre kapcsolni a partnerségi kapcsolatok erősítését, mert a két ország érdekei közösek. Kétségen felül áll, hogy az országaink közötti jó kapcsolatok már tartalmazzák azokat az elemeket, amelyek révén jövőbeni együttműködésünk még ígéretesebb lehet.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates